• در دیدار سفیر ایران در گرجستان با مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

    اکبر قاسمی سفیر جدید ایران در گرجستان با دکتر روزبهان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان دیدار و پیرامون توسعه روابط تجاری و بهره گیری از ظرفیت های منطقه آزاد…