• یکی از دغدغه‌های مسافران در حین پرواز عبور از گیت بازرسی فرودگاه است. برای آنکه بتوانید یک پرواز آرام و بدون دردسر را تجربه کنید می بایست با تمامی موارد در…