• معاون وزارت گردشگری:

    معاون‌گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: رویدادها و اتفاقات تلخ همیشه و در همه نقاط دنیا وجود دارد و مقاصد گردشگری دنیا را تحت الشعاع قرار…