به گزارش اکونا پرس،

جعفرصادق اسکندری اظهار کرد: در راستای حل مشکلات و رفع موانع تولید واحدهای صنعتی و کمک به اشتغال زایی جلسه هماهنگی اقدامات منطقه آزاد ماکو در حوزه صنعت با سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی تشکیل گردید .

این جلسه با حضور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی ،مدیر عامل منطقه آزاد ماکو ، فرمانداران شهرستانهای ماکو ،چالدران و شوط روسای ادارات صنعت ، معدن و تجارت شهرهای مذکور روسای ادارات مرتبط و جمعی از صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی و تشکهای تولیدی تشکیل شد .

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: در راستای حل مشکلات و رفع موانع تولید واحدهای صنعتی و کمک به اشتغال زایی استان بودجه ای بالغ بر 950 میلیارد تومان اختصاص یافته و در اولین جلسه استانی با حضور استاندار و مدیران بانکهای عامل جهت اجرایی شدن تصویب خواهد شد .

وی تصریح کرد: در جلسه برگزار شده راهکارهای سرمایه گذاری در منطقه آزاد ماکو با توجه به پتانسیلهای موجود مورد بررسی قرار گرفت و امیدواریم بتوانیم با همت مدیر عامل منطقه آزاد ماکو شاهد رونق اقتصادی در منطقه مذکور باشیم .