به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، .در این نشست؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گزارشی از روند پرونده های قضایی باقی مانده سازمان متبوع خود ارائه کرد؛ و معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر صیانت از بیت المال گفت ؛ حفظ بیت المال و نظارت مستمر و هوشمندانه از موارد مهمی است که باید توسط کارگزاران نظام مورد توجه جدی قرار گیرد.