به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در این بازدید گزارشی از ابعاد مختلف تملک اراضی، تهیه مصالح، نحوه اجرای طرح و تأمین بودجه به مقام عالی سازمان ارایه شد و مهندس نقوی نیز  بر لزوم تسریع در اجرای این پروژه حسب دستور ریاست محترم جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور مبنی بر تسریع انجام عملیات اجرایی به صورت سه شیفت  تاکید نمود.