به گزارش اکونا پرس،

.درب های ورودی فاز تجارت و گردشگری منطقه بسته خواهد بود و طبق شیوه نامه های ابلاغی فقط فعالیت مشاغل گروه یک شامل فروشگاه های مواد غذایی، سوپر مارکت ها، عرضه مواد پروتئینی و لبنیات ، نانوایی‌ها مجاز بوده و فعالیت رستوران ها و اماکن پذیرایی فقط بصورت بیرون بر  امکان پذیر خواهد بود.

این تصمیم بنا به ضرورت شکستن زنجیره انتقال ویروس کرونا بوده و هر گونه تصمیمات بعدی نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.