به گزارش اکونا پرس،

مروری بر آمار اختلاس های خاص از بیت المال در سال‌های اخیر که آه از نهاد مردم برآورده و حتما موجب تکدر خاطر رهبر عزیز انقلاب هم شده است، نوید یک امید را می دهد، ما پول داریم، و بخش دردناک داستان اینکه معرفت نداریم، به همان نسبت کفایت نداریم و به همان میزان مدیریت، عرضه و لیاقت نداریم. 

معروف است که چنگیز خان مغول پس از فجایع در نیشابور به همدان رفت و به مردم آنجا گفت: یک سوال از شما می پرسم اگر جواب درست و خوبی بدهید، در امان هستید.

او پرسید: من از جانب خدا آمده ام یا خودم

در میان جمع چوپانی دلیر و نترس رو به چنگیز کرد و گفت: تو نه از جانب خدا آمده ای و نه از جانب خود. بلکه اعمال ما است که تو را به اینجا آورده است.

وقتی ما برای اندیشمندان و عاقلان خود احترام قائل نشدیم و به عده ای فرومایه و نادان مقام و منزلت دادیم و احترامش نمودیم، نتیجه اش لشکرکشی تو به اینجاست. و دقیقا هینجاست که باید از مسوولین بپرسیم که آقایان ما چطور به شما اعتماد کنیم؟ و اتفاقا در همین اثنی است که دشمن به راحتی از بی کفایتی و سومدیریت داخلی استفاده کرده و سوار بر موج بر ذهن مردم مسلط می شود و با دست خود بلا را بر سر خود نازل می کنیم. به نقل از یک ضرب المثل ژاپنی: به خاطر میخی نعلی افتاد! به خاطر نعلی اسبی افتاد...! به خاطر اسبی، سواری افتاد! به خاطر سواری، جنگی شکست خورد! به خاطر شکست جنگی، مملکتی نابود شد، و همه ی اینها به خاطر کسی بودکه میخ را خوب نکوبیده بود. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...