به گزارش اکونا پرس،

شرکت داده گستر عصر نوین که پس از 8 ماه توقف نماد بالاخره 29 مرداد سال جاری به صورت تحت احتیاط و بازارگردانی 3 ماهه تامین سرمایه تمدن به چرخه معاملات سهام بازگشت،گزارش عملکرد شهریور و 6 ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد.

براین اساس،"های وب" در دوره یک ماهه منتهی به شهریور مبلغ 23.6 میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات پروانه، خدمات عمومی اجباری در مناطق روستایی، فروش تجهیزات سمت مشترکین و سایر داشته است.

این شرکت 400 میلیارد تومانی براساس عملکرد 6 ماهه مبلغ 114.6 میلیارد تومان درآمد داشته که معادل 19 درصد درآمد پیش بینی شده سال مالی جاری است.

بنابراین گزارش، شخصی حقیقی مالک 76.3 درصد سهام این شرکت بورسی به حساب می آید.