به گزارش اکونا پرس،

داود شهرکی، با اعلام این خبر افزود: توزیع لاستیک ناوگان درون شهری از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت و با همکاری اداره کل راهداری از طریق اتحادیه ذیربط در حال انجام است.

شهرکی با اشاره به معیار توزیع لاستیک سنگین درون شهری تصریح کرد: توزیع لاستیک سنگین بین شهری بر اساس پیمایش توسط اداره کل راهداری در حال انجام است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه در تامین و توزیع لاستیک سبک هیچ گونه مشکلی وجود ندارد افزود: با توجه به تولید لاستیک در کارخانه کویر تایر با حداکثر ظرفیت تولید، هیچگونه کمبودی در لاستیک سبک در استان وجود ندارد و تامین کننده نیاز استان‌های دیگر نیز هستیم.