به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، شهسواری گفت: با توجه به ضرورت برنامه‌ریزی برای کارسنجی معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها و ادارات تحت پوشش شهرداری قزوین با رویکرد کمک و تسهیل امور مربوط به برنامه‌ریزی در حوزه سرمایه انسانی، اقداماتی نظیر ایجاد امکان کنترل و ارزیابی کار کارکنان، کاهش هزینه‌ها، بهبود روابط کار، افزایش بهره‌وری، ایجاد مبنایی برای پرداخت‌های تشویقی به کارکنان و ارتقاء کیفیت خدمات قابل‌ارائه به اربابان رجوع و در نهایت برنامه‌ریزی لازم برای انجام کارسنجی فعالیت‌های حوزه‌های مختلف شهرداری قزوین با محوریت معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین انجام شده است.

شهسواری افزود: در این راستا به‌منظور برقراری امکان محاسبه سرمایه انسانی موردنیاز در واحدهای ستادی و اجرایی و همچنین تعیین مقدار کمبود یا مازاد نیروی انسانی شاغل در مجموعه مدیریت شهری، با مشخص‌کردن شاخص‌های پایه ای تعیین حجم کار، اقدامات لازم با بهره‌گیری از ‌روش کارسنجی و زمان‌سنجی در دست اقدام است؛ و مراحل کار این فرآیند شامل احصاء و اصلاح فرآیندها، استخراج فعالیت ها، ثبت زمان‌های استاندارد با استفاده از کار‌برگ‌های استانداردسازی‌شده و زمان‌سنجی و محاسبه حجم کار مطلوب می‌باشد. در نتیجه عوامل مؤثر بر تعیین حجم کار کارکنان تجزیه و تحلیل و نتیجه برای بهره‌برداری لازم استخراج خواهد شد.

مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری قزوین تصریح کرد: استانداردسازی به سازمان کمک می‌کند که نحوه انجام فرایندها و فعالیت‌ها را یکسان‌سازی و روش قانونمندی را در تمامی سازمان برای انجام کارها تدوین و اجرا نماید؛ چرا که هرگونه بهبودی در سازمان متکی بر تعریف استانداردهای قابل‌اعتماد است.

شهسواری خاطرنشان کرد: هم‌اکنون اولویت انجام کارسنجی در حوزه‌هایی است که درخواست به‌کارگیری نیروهای مازاد سایر حوزه‌ها را دارند و در نهایت این اقدام مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در تمامی حوزه‌های زیرمجموعه شهرداری قزوین به اجرا درخواهد آمد.