به گزارش اکونا پرس،

دکتر گوهردهی با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای گوناگون انجمن های مردم نهاد برای تقویت خدمات رسانی به معلولین گفت:  رفع چالش ها و محدودیت های موجود نیاز به همکاری و روابط بین بخشی دارد که کامل کننده این مثلث  مردم و جامعه معلولین می باشند که باید توسط خود توانخواهان مشارکت طلبی و مطالبه گری صورت پذیرد.

وی با تاکید بر اهمیت فعالیت سمن ها و انجمن های مردم نهاد بعنوان پل ارتباطی مردم و دولت افزود: ضروریست شرایطی فراهم شود تا سمن ها با سهولت بیشتری به فعالیت بپردازند و از طریق جذب وجلب مشارکت های مردمی در جهت ارتقا سطح کیفی زندگی گروه های هدف گام بردارند. گفتنی است  در این جلسه بررسی نقش تشکل های غیر دولتی در ایجاد فرصت های مناسب و پیگیری امور مربوط به مسائلی از جمله آگاه سازی ، آموزش فرهنگی، اجتماعی و حمایت از طرح های مناسب سازی از جامعه معلولین در بحث مبلمان ، فضای شهری و نیازهای جامعه توان یابان جهت حضور فعال در جامعه و دسترس پذیری مطرح شد که مدیر کل بهزیستی مازندران دستورات لازم برای پیگیری این امور را صادر نمود. مدیر کل بهزیستی مازندران نیز با اشاره به برگزاری همایش شهرداران در استانداری و جلسه با هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از پیگیری ها در خصوص رعایت مناسب سازی در استان بعنوان یکی از مهمترین دغدغه های بهزیستی مازندران یاد کرد.