به گزارش اکونا پرس،

در این جلسه ضمن تشریح کامل طرح و اهداف تعیین شده ناشی از اجرای آن، عملکرد 31 شرکت گاز استانی و به طور خاص استان های یزد، تهران، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، البرز به عنوان استان هایی که بیشترین پیشرفت را در این رابطه داشته اند مورد بررسی قرار گرفت که در این بین از شرکت گاز استان یزد به عنوان سرآمد و تنها شرکتی نام برده شد که موفق شده این طرح را به مرحله اجرای کامل و تایید نهایی برساند.

مدیرعامل شرکت گاز استان یزد نیز در بخشی از این جلسه بر ضرورت تسریع در اجرای طرح مذکور تاکید نمود وعنوان نمود: علاوه بر وظیفه ذاتی، اجرای دستورات رئیس محترم هیأت مدیره شرکت ملی گاز ایران، مزایای متعدد این طرح  به ما انگیزه مضاعف بخشیده و به دنبال آن و با تشکیل تیم کارشناسی و برگزاری جلسات با حضور اینجانب، دستورالعمل مربوطه با توجه به ویژگی های استان یزد مورد بازنگری مختصری قرار گرفت مضافاً اینکه با برنامه ریزی دقیق و مدون و مرتفع نمودن مشکلات احصا شده، طرح به سرعت در حال انجام است.

میدانشاهی در بخش دیگری از سخنان خود افزود:  آگاه سازی مشترکین از منافع و مزایای حاصل از اجرای طرح باعث استقبال کم نظیر مشترکین استان و ثبت درخواست های آنها شده به طوریکه تاکنون 152 مشترک درخواست خود را ثبت نموده که از این تعداد 99 درخواست مورد تایید قرار گرفته، 36 مورد ناظر اول جهت ارزیابی تعیین شده، 7 مورد تعیین مجری توسط مشترک صورت پذیرفته، 4 مورد نیز توسط مدیرعامل شرکت بازدید و مورد تایید نهایی قرار گرفته است و امید آن می رود با هدفگذاری صورت پذیرفته تا پایان سال بخش زیادی از متقاضیان تحت پوشش این طرح قرار گیرند.