به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امو  بین الملل شهرداری، دکتر بختیاری، فرماندار شهرستان اراک، با حضور در جلسه صحن علنی شورای شهر اراک مطرح کرد:

مبنای فعالیت هیات تطبیق فرمانداری شهرستان، همکاری و تعامل با شورای شهر است به طوری که روح حاکم بر این هیات، تایید حداکثری مصوبات شورا می باشد. 

دعوت و حضور بنده در صحن شورا همواره در راستای گره گشایی و کمک بوده که خوشبختانه قریب به اتفاق موارد؛ امور به نتایج مثبتی رسیده است، لذا برای همکاری حداکثری با پارلمان شهری سعی بنده بر این می باشد که بیشتر بتوانم در جلسات شورا حضور پیدا کنم و با نمایندگان محترم جهت اجرای مصوبات همکاری نمایم.

پا فشاری شورای شهر بر مصوبات خود یک حق کاملا قانونی است که باز هم فرمانداری در شورای حل اختلاف استانداری حامی تصمیمات پارلمان شهری می باشد. 

قانون تاکید می کند که هیات تطبیق باید تمامی مصوبات شورای شهر را در بازه زمانی حداکثر ۱۴ روزه بررسی کند.

بنده به عنوان فرماندار اراک تنها یک عضو از هیات تطبیق هستم و این هیات اعضای دیگری دارد که صاحب نظر می باشند لذا تمامی امور هیات تطبیق بر اساس متن قانون انجام میشود و خدایی نکرده هیچ قصدی پشت رد کردن مصوبات شورای شهر وجود ندارد.