به گزارش اکونا پرس،

احمدی نیا در این برنامه به مشکلات آنتن دهی همراه اول  در سطح شهر ونصب آنتن های BTC در چندین منطقه شهر، سرعت اینترنت و مشکل اینترنت شهرک شکوهیه که مشترک در تماس با رادیو بیان کرد توسط مدیر روابط عمومی پیگیری شد و همچنین مشترکینی که بصورت تلفنی و پیامک سئوالاتی مطرح کردند پاسخ داده شد.

روابط عمومی

مخابرات منطقه قم