به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی دانشگاه؛ در این جلسه دکتر رضایی نور، ضمن تشکر از خدمات آقای علی اصغر ولی دبیر سابق جامعه اسلامی و آرزوی موفقیت برای آقای رادان دبیر جدید تشکل، با تاکید بر مسئله  محور بودن فعالیت تشکل ها جهت رفع مشکلات  دانشگاه، مشارکت دادن دانشجویان دربرنامه های متنوع علمی، فرهنگی، سیاسی، ورزشی و اجتماعی و همچنین ایجاد انگیزه و امید همراه با شور و نشاط دانشجویی در فضای دانشگاه را از طریق تشکل ها خواستار شد.رئیس دانشگاه صنعتی قم، سرلوحه قراردان اخلاق در همه فعالیت  تشکل ها را مورد انتظار خود دانست وگفت: رشد و توسعه با رعایت اخلاق و ایجاد همدلی ارزشمنداست  و هرگونه دستاوردی بدون آن فاقد اعتبار است.

در ادامه جلسه دکترقربانی مبین مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه  ضمن تشکر از زحمات دبیر سابق و آرزوی موفقیت برای آقای رادان گفت: در حوزه فعالیت های فرهنگی و سیاسی علاوه بر تقویت برنامه های درون دانشگاهی با استفاده از ظرفیت اتحادیه،  نسبت به  برنامه های خود به  صورت ملی و بین المللی ایده پردازی و برنامه داشته باشید. بگونه ای که بتوانید دانشجویان علاقمند به تفکر انقلاب و مقاومت را در دانشگاه های دنیا شناسایی و با آنان ارتباط گرفته و نسبت به تامین محتوی و راهنمایی آنان اهتمام نمائید. ایشان تبلیغ  تفکر دینی و انقلابی  در دانشگاه های دنیا را نیز از برنامه هایی برشمرد که این تشکل می تواند به آن بپردازد.

درپایان این جلسه قائم مقام جامعه اسلامی دانشگاه، گزارشی از اقدامات انجام شده این تشکل را در دوران کرونا ارائه نمودند.