به گزارش اکونا پرس،

به نقل از ایثار واحد استان قم، حجت الاسلام حسن هنرمند افزود: همچنین 19هزار و 151 نفر از ایثارگران و خانواده تحت تکفل آنها تحت پوشش بیمه همگانی هستند.

وی اضافه کرد: در راستای تسهیل در ارایه خدمت به ایثارگران جلسات متعدد با بیمه دی و خدمات درمانی جهت هماهنگی و تعامل بیشتر برگزار شد.

وی ادامه داد: در این مدت بیش از 50 جلسه با حضور معاون بهداشت و درمان (نماینده مناطق) به عنوان ناظر فنی قرارداد، برگزار شده است.

حجت الاسلام هنرمند خاطرنشان کرد: در راستای تسهیل در ارایه خدمات درمانی به منظور حفظ و ارتقای سطح سلامت و تکریم جانبازان و خانواده معظم شهدا پوشش بیمه همگانی و تکمیلی برای جامعه هدف اجرا شده و با مراکز مختلف بهداشتی و درمانی استان قرار داد منعقد شده  است.