به گزارش اکونا پرس،

وی در ادامه اضافه نمود که با توجه به افزایش قیمت فولاد در کشورو همچنین  افزایش 40 درصدی حقوق و دستمزد توسط دولت در سال جدید، افزایش قیمت سوله و سازه در سال 1400 دور از ذهن نبوده و نیست.  با توجه به اینکه قیمت سوله به متغییرهایی همچون قیمت آهن، حق الزحمه دستمزد کارگر، قیمت حامل های انرژی و افزایش هزینه های سربار تولید مرتبط است، شرکت های تولیدی دارای پروانه و مجوز در حال ضرر و متاسفانه شرکت های زیر زمینی بدون مجوز که هیچگونه تعهدی نسبت به کارگر و کارفرمایان نداردند هماند قارچ در حال رشد میباشند.متاسفانه در سال جدید با توجه به رکود در تولید دولت بدون هیچگونه حمایتی از صنعتگر دست به افزایش حقوق 40 درصدی زد که نتیجه آن افزایش قیمت محصولات خام و کمک تولیدی صنعت سوله سازی و ساخت سازه های فولادی شده است. باید در نظر داشته باشیم ساخت سوله و دوام این صنعت به رونق تولید بستگی دارد. چرا که اگر تولید در کشور وجود نداشته باشد هیچگونه ساخت سوله و استراکچری صورت نمی پذیرد و این عامل باعث ورشکستگی و بن بست تولید در این صنعت میگردد . با توجه به مطالب ذکرشده باید بدانیم که قیمت سوله 1400 با رشد ۵۰درصدی در ساخت و نصب همراه شده  و هزینه مونتاژ و نصب یک سوله معمولی به رقم کیلویی 9000 هزار تومان رسیده است.متاسفانه با توجه به کمبود نیروی کار متخصص و رشد مشاغل کاذب با حاشیه سود بالا باعث شده در این صنعت هزینه نیروی انسانی بالا برود و این موضوع باعث افزایش قیمت نهایی ساخت سوله در سال 1400شده است. جا دارد که مسئولین زی ربط با بررسی موانع تولید و رفع موانع تولید در سالی که بدین نام از سوی رهبری نام گذاری شده است ، این شعار را در جهت رفع موانع تولید محقق سازند.