به گزارش اکونا پرس،

مصطفی عطایی پور اظهار کرد: مجتمع فولاد سبا در دومین ماه از سال جاری در راستای تحقق شعار سال، علاوه بر ثبت رکورد کیفی محصولات به میزان ۹۸.۴ درصد مطابق با سفارش مشتری، به رکورد تولید محصولات به میزان ۱۲۹.۳۴۰ تن و رشد ۶ درصدی نسبت به برنامه تدوین شده دست یافت؛ این رکورد در حالی به دست آمد که رکوردکیفی قبلی در این واحد صنعتی ۹۷.۶۱ درصد در مردادماه سال ۱۳۹۳ حاصل شده بود.

مدیر مجتمع فولاد سبا تصریح کرد: اجرای اقدامات اصلاحی تعریف شده درخصوص بهبود شرایط ابعادی، شکلی و دمای تختال های تحویلی واحد ریخته گری سبا در بهبود کیفیت محصولات تولیدی نقش داشته است.

وی اضافه کرد: بهبود شرایط تجهیزاتی و دستگاه های اندازه گیری مجتمع فولاد سبا و برگزاری جلسات کیفیت و گزارش و بررسی روند عیوب اصلی در راستای اقدامات اصلاحی هم درتحقق کیفی سازی محصولات مجتمع سبا موثر بوده است.

عطایی پور ارتقاء بازرسی های کیفی و تعاملات بین تیم های کیفیت و تولید را از ارکان مهم دستاورد کیفی سازی محصولات در این واحد صنعتی برشمرد و گفت: اهمیت کیفی سازی محصولات تولیدی در مجتمع سبا در رضایت مندی مشتری نهایی نهفته است چرا که مشتری درصدد تهیه باکیفیت ترین محصول است.

وی در پایان افزایش کمی و کیفی محصولات تولیدی در مجتمع سبا را ماحصل همدلی پرسنل این واحد در راستای بهبود مستمر و کاهش توقفات اضطراری، افزایش آماده به کاری خط و تعریف پروژه های بهبود در جهت افزایش سرعت تولید دانست و ازحمایت های تمام پرسنل که با روحیه جهادی درصدد تحقق شعار سال هستند، تشکر کرد./محسن راعی