به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، در ارزیابی سالانه عملکرد طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور، شرکت آب منطقه ای مرکزی موفق به اخذ جایگاه چهارم در سیستم امتیازدهی درختواره سامانه MCDM در سال 1399 شد که در این راستا مجری طرح مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده استانهای حوضه آبریز مرکزی با ارسال نامه ای مراتب قدردانی خود را ابراز کرد.

 در این نامه تقدیر خطاب به دکتر رضا عظیمی آمده است: با توجه به اقدامات مؤثر و همکاری های خوب جنابعالی بعنوان نماینده مجری طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی که با مسوولیت پذیری، تخصص و تعهد و با بهره گیری از ارتباط مؤثر و مفید با شرکت مدیریت منابع آب ایران منجر به پیشبرد برنامه های طرح مذکور و ارتقای عملکرد آن شرکت در کلیه پروژه های طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و در نتیجه کسب جایگاه چهارم در سیستم امتیازدهی درختواره سامانه MCDM در سال 1399 شده است، از زحمات شما  و سایر همکاران تلاشگرتان تقدیر و تشکر می گردد.

این گزارش می افزاید در راستای پیشبرد اهداف طرح احیاء و تعادل بخشی، در سال 1399 می توان به شناسایی و توقیف 28 دستگاه حفاری غیرمجاز، پر و مسلوب المنفعه 260 حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان که صرفه جویی 10.5 میلیون مترمکعب برداشت از منابع آب زیرزمینی را در پی داشت نصب 525 دستگاه کنتور که از 18.2 میلیون مترمکعب اضافه برداشت جلوگیری شد،اصلاح و تعدیل  612 پروانه بهره برداری کشاورزی و تعیین تکلیف 113 پرونده چاه فرم یک اشاره کرد.