به گزارش اکونا پرس،

وی با اشاره به ویژگی های پاسداری ادامه داد :چهار عمل بزرگ توسط این سربازان صورت گرفته است ،خوب گوش کردن ،خوب فکر کردن ،خوب باورکردن و خوب به کار بستن و این معنای سربازی، پاسداری و تعهد است که درس گرفته از منطق امام حسین (ع) می‌باشد، لذا سوم شعبان را روز پاسدار نامگذاری کردند چرا که پاسداران با فداکاری، سلحشوری و حماسه سازی نشان دادند اگر در کربلا حضور داشتند حماسه می‌آفریدند.

حجت الاسلام اکبری خاطرنشان کرد:عزیزترین چیزی که نزد هر کسی است جان، عمر و فرصت‌های خویش است که پاسداران با خدمت و عمل به تکلیف نشان دادند میراث دار شهدا هستند.

وی افزود:خداوند می‌فرمایند اشخاصی که با چشم بینا ،زبان گویا ،گوش شنوا و قلب فهیم و سلیم و فکر بلیغ نقطه عطف انسانیت هستند ،دیگران در کنار این عزیزان احساس خوشی دارد و پاسداران اینگونه اند.