به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی در این دیدار مهندس لطفی،مدیر  مخابرات منطقه مرکزی با اشاره به نقش زیر ساختی مخابرات در تامین نیازهای ارتباطی جامعه بیان کرد: امروزه اکثر خدمات بر بستر شبکه های مخابراتی ارایه می شود و برای شرکت مخابرات به عنوان متولی وتامین کننده ارتباطات با توجه به قوانین ومصوبات موجود، با مشکل اساسی زیان دهی و افزایش هزینه ها مواجه است.

مهندس لطفی افزود: در حال حاضر ، با کاهش درآمد تلفن ثابت نسبت به 18 سال گذشته ،روند حاشیه سود شرکت مخابرات ایران ، در بخش تلفن ثابت، به علت تورم و عدم تناسب تعرفه ها نزولی است واین امر ناشی از سیاستگذاری‌های مبتنی بر کاهش تعرفه در زمان اوج تورم می‌باشد و این در حالی‌است که شرکت مخابرات ایران در این مدت ، با شتاب بیشتر هزینه ها و افزایش شدید حقوق  و دستمزد مواجه شده‌است.

 مدیر مخابرات منطقه مرکزی گفت : آمارها و تراز های مالی هزینه های نیروی انسانی و تجهیزات، نشان دهنده این است که نرخ رشد هزینه از نرخ رشد درآمد بیشتر است و این بدان معناست که شرکت مخابرات با بحران مالی مواجه شده است و در این راستا اولین و مهمترین بخشی که از این موضوع آسیب خواهد دید، کیفیت خدمات و توسعه ارتباطات خواهد بود. 

در ادامه دکتر احمدی بیغش، نماینده مردم شهرستان شازند در مجلس با تقدیر از تلاش های صورت گرفته جهت توسعه شبکه مخابراتی در شهرستان، بحث منطقی شدن تعرفه های مخابراتی را بسیار مهم وضروری دانست و اظهار امیدواری کرد با اتخاذ تصمیمات درست ومنطقی واجرای مدل جدید تعرفه گذاری تلفن ثابت این مشکلات مرتفع گردد.