به گزارش اکونا پرس،

در مراسمی عنوان «سقای افتخاری» آبفای استان اصفهان به پاکبان شهرداری منطقه ۵ اعطاء شد.
در این مراسم ناصر اکبری سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، با اهدای لوح تقدیری عنوان سقای افتخاری این شرکت را به «علی کشاورز» اعطاء کرد.
پاکبان وظیفه شناس شهرداری منطقه ۵ اصفهان ساعت ۳:۳۸ روز پنج شنبه۲۵ فروردین ماه امسال هنگام نظافت معابر متوجه صدای هدررفت آب و فروریزش زمین در چهارراه حکیم نظامی شد و بلافاصله به واحد کنترل و نظارت شهرداری اطلاع داد.
واحد کنترل و نظارت شهرداری نیز با همکاری واحد رسیدگی به حوادث آبفای منطقه ۲ اصفهان اقدام به مسدود کردن مسیر کرده و عملیات تعمیر حادثه شکستگی انشعاب آب و فروریزش خط انتقال فاضلاب خیابان حکیم نظامی به خیابان نظر میانی با قطر ۶۰۰ میلیمتر در عمق ۶ متری زمین آغاز شد.
با اطلاع رسانی به موقع این پاکبان وظیفه شناس و مسدود کردن خیابان از ریزش بیشتر مسیر و سقوط احتمالی خودروها به داخل حفره ایجاد شده جلوگیری به عمل آمد.
چندی پیش نیز شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان عنوان «سقای افتخاری» را به حمید رضا ابراهیمیان راننده وظیفه شناس شرکت واحد اتوبوسرانی که روز سه شنبه ۱۶ فروردین ماه جاری هنگام سرویس دهی به شهروندان متوجه فروریزش زمین در خیابان شهید قدوسی (آپادانا اول) شهر اصفهان شد و با بستن مسیر، مانع از ریزش خیابان و سقوط احتمالی خودروها به داخل حفره گردید اعطاء کرد.

 

اصفهان_محسن راعی