به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در این دیدار وضعیت پساب های فاضلاب در شهر ساوه مورد بررسی قرار گرفت و با حضور مدیران  و کارشناسان و درباره راهکارهای ساماندهی  پساب ها  بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

گفتنی است در پایان جلسه ، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی به همراه شهردار ساوه از وضعیت پساب های فاضلاب شهری در مناطق مختلف  این شهر ، بازدید نمودند.