به گزارش اکونا پرس،

برگزیدگان دومین جشنواره هنروری کارکنان آبفای استان اصفهان معرفی شدند.
در این جشنواره که برای دومین سال پیاپی به ابتکار روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان برگزار شد از ۳۵ نفر از کارکنان، بازنشستگان و خانواده های آن ها تجلیل به عمل آمد.
فرخوان دومین جشنواره هنروری کارکنان آبفای استان اصفهان آذرماه ۱۴۰۰ منتشر شد که در پی آن تا پایان بهمن ماه بیش از ۳۰۰ اثر از کارکنان و خانواده های آنان در ۹ رشته موسیقی، خاطره و داستان نویسی، نقاشی و کاریکاتور، عکس، چندرسانه ای، شعر و خوشنویسی، مقاله نویسی، هنرهای تجسمی و بخش آزاد با موضوع «حفظ ارزش آب» از طریق درگاه ارتباطی دیجیتال روابط عمومی به دبیرخانه جشنواره رسید و در نهایت پس ارزیابی و داوری آثار ارسالی ۳۵ اثر به عنوان برگزیده معرفی شد.
سرپرست آبفای استان اصفهان در آیین تجلیل از برگزیدگان دومین جشنواره هنروری کارکنان گفت: برگزاری این رویداد ایده نوینی است که برای نخستین بار در بین شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآمده و هدف آن کشف استعدادهای نهفته و افزایش نشاط سازمانی در بین کارکنان و خانواده های آن هاست.
ناصر اکبری به شعار سال ۱۴۰۱ این شرکت مبنی بر « بهسازی فرایندها، توسعه خدمات و نشاط سازمانی» اشاره کرد و گفت: برگزاری چنین جشنواره هایی که نشاط سازمانی و افزایش بهره وری کارکنان را در پی دارد بسیار حائز اهمیت است.
وی به تشریح نقش تاثیرگذار روابط عمومی در افزایش سرمایه اجتماعی و ایجاد حس تعلق سازمانی میان کارکنان پرداخت و افزود: عملکرد بهینه نیروی انسانی، مستلزم فراهم ساختن شرایط کاری و پیرامونی مناسب و ارتباط موثر با آنان است و جشنواره هنروری کارکنان در این زمینه موفق عمل کرده است.
گفتنی است در نخستین دوره جشنواره هنروری کارکنان آبفای استان اصفهان ۱۳۹۹ نیز تعداد ۲۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده بود.
اسامی برگزیدگان دومین دوره جشنواره هنروری کارکنان آبفای استان ۱۴۰۰ به این شرح است:برگزیدگان دومین جشنواره هنروری کارکنان آبفای استان اصفهان معرفی شدند.
در این جشنواره که برای دومین سال پیاپی به ابتکار روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان برگزار شد از ۳۵ نفر از کارکنان، بازنشستگان و خانواده های آن ها تجلیل به عمل آمد.
فرخوان دومین جشنواره هنروری کارکنان آبفای استان اصفهان آذرماه ۱۴۰۰ منتشر شد که در پی آن تا پایان بهمن ماه بیش از ۳۰۰ اثر از کارکنان و خانواده های آنان در ۹ رشته موسیقی، خاطره و داستان نویسی، نقاشی و کاریکاتور، عکس، چندرسانه ای، شعر و خوشنویسی، مقاله نویسی، هنرهای تجسمی و بخش آزاد با موضوع «حفظ ارزش آب» از طریق درگاه ارتباطی دیجیتال روابط عمومی به دبیرخانه جشنواره رسید و در نهایت پس ارزیابی و داوری آثار ارسالی ۳۵ اثر به عنوان برگزیده معرفی شد.
سرپرست آبفای استان اصفهان در آیین تجلیل از برگزیدگان دومین جشنواره هنروری کارکنان گفت: برگزاری این رویداد ایده نوینی است که برای نخستین بار در بین شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآمده و هدف آن کشف استعدادهای نهفته و افزایش نشاط سازمانی در بین کارکنان و خانواده های آن هاست.
ناصر اکبری به شعار سال ۱۴۰۱ این شرکت مبنی بر « بهسازی فرایندها، توسعه خدمات و نشاط سازمانی» اشاره کرد و گفت: برگزاری چنین جشنواره هایی که نشاط سازمانی و افزایش بهره وری کارکنان را در پی دارد بسیار حائز اهمیت است.
وی به تشریح نقش تاثیرگذار روابط عمومی در افزایش سرمایه اجتماعی و ایجاد حس تعلق سازمانی میان کارکنان پرداخت و افزود: عملکرد بهینه نیروی انسانی، مستلزم فراهم ساختن شرایط کاری و پیرامونی مناسب و ارتباط موثر با آنان است و جشنواره هنروری کارکنان در این زمینه موفق عمل کرده است.
گفتنی است در نخستین دوره جشنواره هنروری کارکنان آبفای استان اصفهان ۱۳۹۹ نیز تعداد ۲۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده بود.
اسامی برگزیدگان دومین دوره جشنواره هنروری کارکنان آبفای استان ۱۴۰۰ به این شرح است: