به گزارش اکونا پرس،

حسن میرزاخانی در پنجمین نشست کمیته مدیریت مصرف در سال جاری با بیان اینکه صنایع همکاری و تعامل  خوبی در مدیریت مصرف دارند بر ضرورت همکاری بیشتر صنایع و کشاورزان تاکید کرد. 

وی گفت: صنایع استان یک سوم مصرف برق استان را به خود اختصاص داده اند و با تدابیری که در حوزه همکاری صنایع برای مدیریت مصرف برق اتخاذ شده است آنها می توانند بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند. 

میرزاخانی افزود:شرکت ایرالکو موظف است ۱۰۰مگاوات نیروگاه تجدید پذیر برای تامین برق خود ایجاد کند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی گفت: کلیه ادارات استان باید مصرف برق خود را به میزان 30 درصد در ساعات اداری نسبت به سال گذشته و 60 درصد در ساعات غیر اداری نسبت به روز جاری کاهش دهند در غیر این صورت با قطع برق مواجه خواهند شد. 

محمود محمودی بیان کرد : ادارات باید بر اساس مصوبه هیئت وزیران مولدهای اضطراری خود را در ساعات پیک وارد مدار کنند .

وی گفت : مشترکین چاه های آب کشاورزی طی ساعات ۱۳الی ۱۸ باید با خاموش کردن موتور چاه آب کشاورزی باشرکت توزیع برق همکاری کنند. 

محمودی بر ضرورت تعطیلی اصناف در ساعات ۱۳الی۱۷ و اصلاح روشنایی آنها تاکید کرد و گفت:اصناف باید مصارف غیرضروری خود را کاهش دهند.