به گزارش اکونا پرس،

این تفاهم نامه در خصوص استفاده از مجموعه فعالیت‌های این شرکت در راستای تهیه زیرساخت ها، ارزیابی و بررسی وضعیت شهر اراک به منظور استفاده از وسایل حمل و نقل برقی است.

مقرر شده شارژر‌ها در کمربندی‌های شمالی و جنوبی جانمایی شود و در مرحله بعد تبدیل اتوبوس‌های دیزلی به برقی است که امیدواریم هر چه زودتر زیرساخت‌های آن فراهم شود و بتوانیم به همشهریان خدمت رسانی کنیم.

نخستین اتوبوس برقی تولید داخل دیروز با ظرفیت استاندارد، ۸۰ نفر شامل ۳۵نفر نشسته و ۴۵نفر ایستاده در خط شرکت واحد اتوبوسرانی اراک آغاز به کار کرد.

اراک- خبرنگار  - سید محسن موسوی