به گزارش اکونا پرس،

حسین اکبریان همچنین افزود: توسعه زیرساخت الکترونیکی برای بهینه سازی فعالیت‌ها و بازنگری زمان محور فرآیندها برای کاهش محسوس مدت زمان ارائه خدمات، مورد توجه قرار گیرد.

اکبریان در این بازدید بر توسعه تحلیل سیستم در بخش‌های مختلف برای اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر و علمی، توجه بیشتر به ارتقای سطح علمی کارکنان حوزه مشترکین به ویژه نیروهای پیمانکاری، جذب نیروهای نخبه و کارآمد برای رفع کمبودهای نیروی انسانی حوزه مشترکین، کمک به رفع مشکلات پیمانکاران به عنوان بازوی ارائه خدمات به مشترکین، توجه ویژه به توسعه نرم افزارهای در دست استفاده در مجموعه و یکپارچه سازی آن‌ها و برخی نکات دیگر  مدیریتی تاکید کرد و انجام این قبیل اقدامات را منطبق با رویکرد جدید آبفای استان اصفهان در قالب کار جهادی مبتنی بر دانش تفسیر کرد.

گفتنی است مدیر عامل آبفای استان اصفهان از کلیه واحد‌های مدیریتی در حوزه ستادی معاونت خدمات مشترکین و درآمد شرکت بازدید کرده و از نزدیک در جریان آخرین فعالیت های آن حوزه قرارگرفت.

شایان ذکر است کارکنان حوزه معاونت خدمات مشترکین در این بازدید سه ساعته، در فضایی صمیمی به بیان دیدگاه‌های خود در ارتباط با امور پرداخته و مسائل و مشکلات خود را با مدیرعامل شرکت در میان گذاشتند.

در این بازدید مدیران مربوطه ضمن ارائه گزارش وضعیت و شاخص‌های عملکردی حوزه کاری خود، اقدامات در دست اقدام در زمینه ارتقای امور و خدمات به ویژه استفاده از فناوری‌های نوین در جهت ارائه خدمات به مشترکین را برشمرده و با دیدگاه‌های مدیرعامل جدید شرکت آبفای استان اصفهان در رابطه با روند خدمت رسانی به مشترکین آشنا شدند.

اصفهان_محسن راعی