به گزارش اکونا پرس،

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به ریاست مسعود خشایی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آبفای کشور، حسین اکبریان رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل آبفای استان اصفهان و سایر اعضاء هیات مدیره، نماینده استانداری اصفهان و سهام شهرداری ها، معاونین و مدیران مرتبط در محل این شرکت برگزار و پس از بحث و بررسی صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت آبفای استان اصفهان، گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت قرائت و با توجه به گزارش مقبول ارائه شد.

خشایی در پایان جلسه عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان را خوب و مناسب اعلام کرد و افزود: از رئیس و اعضای هیات مدیره، معاونین، مدیران و پرسنل زحمتکش شرکت تشکر و قدردانی می کنم، چراکه عمکرد آنها منجر به ارائه گزارش مطلوب به مجمع عمومی بوده است.

اصفهان_محسن راعی