به گزارش اکونا پرس،

مهندس عبدالرسول امامی شهردار نجف آباد در گفت‌وگویی با بیان اینکه خدمت به مردم توفیقی است که در هر جایگاه باید پاس داشته شود، گفت: هرکس که خود را در مدار خدمت قرار می دهد باید بدون توجه به عنوان و مقام، صرفا دغدغه حل مسائل مردم را داشته باشد.

وی در ادامه افزود: اینجانب از روز قبول مسئولیت شهرداری نجف آباد هیچ دغدغه ای جز حرکت جریان خدمت به شهر و شهروندان فهیم و انقلابی نجف آباد و تعهدی که نسبت به شورای اسلامی شهر عهده‌دار شدم، نداشته و ندارم. جریان خدمت نجف آباد به فضل الهی با قدرت ادامه خواهد داشت و تمام ظرفیت‌های موجود در خصوص بهبود شرایط عمرانی، فرهنگی و اجتماعی نجف آباد با قوت استمرار خواهد داشت.
شهردار نجف آباد خاطرنشان کرد: پروژه‌های متعددی در نجف آباد وجود دارد که متاسفانه به حالت نیمه تعطیل درآمده بود و طرح جریان شهر این پروژه‌ها را احیا کرده است و همگی در حال اجرا است و بزودی اخبار اتمام و پیشرفت این پروژه‌ها به گوش مردم شریف نجف آباد خواهد رسید و مردم شاهد آثار مثبت آن در شهر خواهند بود.
مهندس امامی با بیان اینکه خدمت به مردم نجف آباد را افتخاری در کارنامه فعالیت‌های خود می‌دانم، تصریح کرد: از همین رو خود را متعهد به مسئولیت شهرداری شهر ریشه دار نجف آباد می دانم، از عضویت شورای اسلامی شهر اصفهان انصراف داده و به فضل الهی با قدرت بیش از پیش به فعالیت خود در نجف آباد شهر شهیدان کاظمی و حججی می پردازم.
وی با تأکید بر ضرورت تمرکز مدیریت شهری بر خدمت بیشتر و در خور شأن شهر و مردم نجف آباد اظهار کرد: از نخستین لحظه حضور در نجف آباد به عنوان شهردار تمام تمرکز من بر روی خدمت در این شهر و انجام تعهداتی که در قبال اعتماد اعضای محترم شورای شهر عده‌دار شده‌ام بوده است و هرگونه اخبار مبنی بر رایزنی برای حضور در شورای شهر اصفهان را تکذیب می‌کنم.
شهردار نجف آباد تأکید کرد: اطمینان خاطر می‌دهم که جریان خدمت نجف آباد تنها مسأله‌ای است که به آن توجه دارم و در تلاش هستیم تا برنامه های گسترده عمرانی، فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته شده در نجف آباد را با حمایت و همراهی مردم و شورای اسلامی شهر نجف آباد به ثمر رسانده و دستاوردهای آن را در قالب جهاد تبیین به اطلاع مردم شریف و ایثارگر نجف آباد خواهیم رساند و بزودی شاهد آثار و دستاوردهای حرکت جریان شهر و رضایتمندی شهروندان و نمایندگان مردم در پارلمان شهری از دستاوردهای جریان خدمت خواهیم بود.

اصفهان_محسن راعی