به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی متانول آپادانا خلیج فارس، مبدلهاى E-2002A/B ; E-1008 ; E-1004 ;E-2006 ;E-3011 پس از انجام تشریفات گمرکی وترخیص از اسکله بندری پارس، به سایت شرکت پتروشیمی متانول آپادانا خلیج فارس منتقل شد.