به گزارش اکونا پرس،

مراسم هم اندیشی مدیرعامل شرکت نفت پارس با کارکنان و تقدیر از همکاران با عملکرد نمونه،  با حضور ریاست محترم هیئت مدیره شرکت نفت پارس برگزار گردید .