به گزارش اکونا پرس،
به نقل از روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان - فرهنگ محمودی، مدیر بهر ه برداری شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان از وارد مدار شدن واحد چهار بخار نیروگاه بندرعباس خبر داد و گفت : واحد چهار که طبق برنامه تعمیرات دوره ای پاییز از مدار خارج شده بود ،پس از انجام تعمیرات و اجرای C.P.M خاص با موفقیت به اتمام رسید و با شبکه سراسری پارالل گردید.
 
محمودی اضافه کرد: در این واحد که علاوه بر تعمیرات دوره ای، یک دوره تعمیرات فشرده و سنگین  از جمله تعویض  B.C.P3 وباز کردن یاتاقانهای ۳،۴،۵،۶،۷توربین و ژنراتور  همراه بود ،به همت پرسنل نیروگاه بندرعباس با موفقیت و طبق برنامه وارد مدار شد.