به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، سید امیر طالبیان در نشست تخصصی مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تابع صنعت نفت در منطقه شمال شرق کشور که به میزبانی شرکت گاز استان خراسان شمالی برگزار شد، با تاکید بر لزوم اجرای برنامه‌های مدون در موضوع مسئولیت اجتماعی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، گفت: در موضوع مسئولیت اجتماعی باید برنامه‌ای مدون همراه با ارزیابی صحیح داشته باشیم، ضمن آنکه فعالیت‌ها بر اساس نیازسنجی باشند تا بتوانیم به اهداف از پیش تعیین شده دست یابیم.

وی افزود: در هر منطقه‌ای که فعالیت می‌کنیم، باید با مردم زندگی و تا حد امکان از نیروهای بومی استفاده کنیم تا موقعیت محلی را با حضور خود، برای آنها بهتر سازیم.

مشاور اجتماعی وزیر نفت ادامه داد: اکنون مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت از نگاه بشردوستانه وارد فاز برنامه‌ریزی راهبردی شده، این در حالی است که نگاه اخلاقی به کسب‌وکار را می‌توان نتیجه نوع تفکر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در دنیای امروز دانست که به نوعی رتبه شرکت‌ها را در سطوح جهانی تعریف و تبیین می‌کند.

طالبیان، حفظ محیط زیست را از جمله اهداف مسئولیت اجتماعی در مجموعه وزارت نفت برشمرد و گفت: افزون بر این، برای توجه به جامعه محلی سعی داریم از پیمانکاران و نیروهای توانمند همان منطقه بهره‌ بگیریم تا بتوانیم رضایت جامعه محلی را نیز جلب کنیم.