به گزارش اکونا پرس،


به نقل از روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول، این نمایشگاه از طرف انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و با مشارکت نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط به مدت چهار روز از ۲۴ تا ۲۷ دیماه برگزار می شود.

همچنین این نمایشگاه با حضور و مشارکت هلدینگ های سیمان و شرکت های تولید کننده سیمان، صنایع بتنی و وابسته به صنعت سیمان و صنایع ارائه دهنده خدمات و تامین کننده صنعت سیمان برگزار می شود.

شایان ذکر است؛ همایش و نمایشگاه صنعت سیمان همه ساله همزمان با سالروز صنعت سیمان ایران از طرف انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان برگزار می شود که با استقبال قابل توجه تولیدکنندگان و صنایع مرتبط سیمان واقع می شود.

از جمله برنامه های جانبی نمایشگاه امسال برگزاری کارگاه های متعدد علمی -کاربردی خواهد بود.

گفتنی است؛ شرکت نفت ایرانول در راستای سهم بیشتر بازار و ایجاد رقابت، با حضور کارشناسان واحد صنایع و روابط عمومی در این نمایشگاه حضور دارد.