به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران متن پیام مدیرعامل بدین شرح است: