به گزارش اکونا پرس،

"در تمام برنامه‌های حفاری، هنگامی که عملیات حفر چاه به پایان می رسد، نوبت به تکمیل و آماده سازی چاه برای قرار گرفتن در مدار تولید می رسد. بدیهی است آغاز عملیات تکمیل و تولیدی شدن چاه، مستلزم ترخیص دکل و انتقال آن به محل چاه جدید است. حال بسته به اینکه آماده سازی محل چاه جدید در چه درصدی از پیشرفت باشد، زمان انتقال و استقرار دکل ممکن است بلافاصله انجام یا با یک فاصله زمانی معین صورت پذیرد. در این بین کارفرما موظف است پس از اتمام کار حفاری، ترخیص دکل را رسما اعلام نموده و پیمانکار را موظف به جابه جایی دکل نماید."

این که فردی بدون داشتن دانش لازم و آگاهی کافی در مورد مسئله‌ای اظهار نظر کند، یا بازیچه دست دیگران قرارگرفته است و یا مغرضانه و غیرمنصفانه سعی در تشویش اذهان عمومی دارد.