به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران؛ سید عباس ضیائی رئیس پژوهش و توسعه این شرکت با اعلام این مطلب گفت: ازجمله این پروژه‌ها، بررسی روش‌های کاربرد ژئوشیمی در پایش مخازن هیدروکربوری است که قرارداد آن باهدف بهینه‌سازی تولید و توسعه مخازن با تأکید بر تجارب بین‌المللی با جهاد دانشگاهی شهید بهشتی منعقد و ازخردادسال جاری شروع‌شده است.

ضیائی همچنین با اشاره به ۵ پروژه پژوهشی دیگر که از سال گذشته و با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی داخل کشور وارد فاز اجرایی شد تصریح کرد: پروژه‌های گاز-دوست کردن مخازن میعانی به‌منظور بهینه‌سازی و افزایش تولید دریکی از میادین گاز میعانی این شرکت، بهبود عملکرد اورینگ های مورداستفاده در مکانیکال سیل پمپ‌های گریز از مرکز تنگ بیجار با استفاده از نانو مواد ازجمله این پروژه‌هاست.

رئیس پژوهش و توسعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در همین ارتباط به ساخت گل سبک حفاری و تکمیل چاه با فناوری‌های نوین افرون های گازی و همچنین بررسی علل و منشأ افزایش سولفید هیدروژن در چاه‌های تولیدی دهرم و سازند دشتک میادین شانول و دالان و پروژه حذف زیستی هیدروکربور نفتی از خاک‌آلوده در منطقه نفت شهر با استفاده از باکتری‌های بومی محل اشاره کرد.

وی گفت: این پروژه‌ها با نظارت اداره پژوهش و توسعه نفت مناطق مرکزی ایران و کمیته‌های تخصصی پژوهشی زیرمجموعه آن به واحدهای تحقیقاتی دانشگاه‌های امیرکبیر، رازی کرمانشاه و پژوهشگاه صنعت نفت واگذار گردیده است، همچنین قراردادهایی نیز با رویکرد استفاده از تجارب اساتید مجرب دانشگاهی منعقد گردیده است.