به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی نفتخیز، بر اساس این احکام مرتضی قربانی به عنوان مدیر امور مالی و محمد گلستانباغ به عنوان رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب منصوب شدند.

مهندس دانشی در حکم مدیر امور مالی ضمن اشاره به اهم وظایف این مسئولیت از زحمات و تلاش‌های عبدالرزاق جیشی در مدت سرپرستی این مدیریت قدردانی کرد.

وی همچنین در حکم رئیس پژوهش و فناوری ضمن برشمردن مهمترین وظایف این مسئولیت از زحمات شاهین کرد در مدت تصدی این مسئولیت و حسین یاقوت‌نژاد به جهت تمشیت امور این اداره قدردانی کرد.

شایان ذکر است مرتضی قربانی پیش از آقای جیشی مدیرامورمالی مناطق نفتخیز جنوب بوده و محمد گلستانباغ نیز دانش آموخته دکترای مهندسی شیمی گرایش فرآیند از دانشگاه نفت،‌ گاز و پتروشیمی سمنان است و پیش از این در معاونت مهندسی نفت مدیریت امور فنی مناطق نفتخیز جنوب به عنوان مهندس ارشد نفت مشغول بود.