به گزارش اکونا پرس،

به نقل از واحد مدیریت امور سهام، مجامع و روابط با سرمایه گذاران گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در این جلسه که با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیات مدیره شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در سالن اجتماعات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تشکیل  شد، اعضای حقوقی هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.

بر اساس تصمیم این مجمع، شرکت پتروشیمی هنگام(سهامی خاص)،شرکت پتروشیمی هرمز (سهامی خاص)، شرکت پتروشیمی کارون (سهامی خاص)، شرکت سرمایه گذاری غدیر(سهامی عام) و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)  به عنوان اعضای حقوقی هیات مدیره شرکت پتروشیمی پارس انتخاب شدند.