به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، عملکرد درخشان و کارآمد در بخش شفافیت مالی و گزارش­دهی مناسب اطلاعات علاوه بر توجه ویژه به اثر بخشی حسابداری در حوزه مدیریت مالی از اهم عواملی به شمار می آیند که این شرکت را واجد شرایط دریافت جایزه ملی کردند.

شایان ذکر است شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون برای نخستین بار در این رویداد که با حضور مقامات ارشد اقتصادی، مدیران مالی برتر کشور و همچنین اساتید دانشگاه برگزار شد، شرکت نمود و جایزه مذکور از سوی هیات داوران به مدیر مالی این شرکت اعطا شد.