به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران مهندس مهدی حیدری مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به همراه جمعی از مدیران و روسای ستادی این شرکت در نخستین روز از سفر به کرمانشاه و بازدید از مناطق عملیاتی غرب کشور در نشستی با مدیرعامل، مدیران و روسای ستادی و عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب دیدار کرد.