به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی نفت پارس، در این جلسه پس از قرائت گزارش فعالیت هیات مدیره، حسابرس قانونی و پاسخ مدیران شرکت و تعیین تکالیف مربوطه و همچنین پاسخ به سوالات سهامداران حاضر در جلسه، صورت های مالی شرکت نفت پارس مطرح و به اتفاق آرا مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد سود خالص عملکرد شرکت در سال ۱۴۰۰ و به ازای هر سهم ۶۶۰ ریال تعیین گردید . همچنین تعیین پاداش هیات مدیره از مصوبات بعدی مجمع بود که نمایندگان شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر در هیات مدیره، مبلغ تعیین شده بعنوان پاداش را به بنیاد برکت و موسسه احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با هدف اختصاص به فعالیت های محرومیت زدایی، اهدا کردند.