به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی، مهندس میرحسین کاظمی، معاون مدیرعامل در عملیات شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب در رابطه با مراحل انجام پروژه یادشده اظهار داشت: در این پروژه ضمن بهره‌برداری بهینه از امکانات، ادوات و ماشین‌آلات موجود مناطق عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب، با استفاده از توان فنی و تخصصی داخل شرکت در کمتر از دو هفته با صرفه‌جویی بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال به پایان رسید.

وی افزود: با توجه به نیاز مبرم عملیاتی شرکت بهره برداری نفت وگاز غرب به این دستگاه، استفاده از منابع موجود شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در منطقه عملیاتی دالان شناسایی و مورد استفاده قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، شیر فوران‌گیر چاه‌پیمایی یکی از مهمترین ادوات کنترل فشار سرچاهی است که ضرورت دارد در هر عملیات درون‌چاهی به عنوان اولین دستگاه روی تاج چاه بسته شود تا بنا به هر دلیلی در حین انجام عملیات درون چاهی هر یک از ادوات کنترل فشار سرچاه دچار نشتی شد، همانند یک شیر هیدرولیکی از داخل کامیون چاهپیمایی با اعمال فشار هیدرولیک بسته شده و از فوران چاه جلوگیری کند.