به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی مناطق نفت خیز جنوب، مهندس منصور نصاری پور بیان داشت: راه اندازی و بهره برداری از چاه 27 رامشیر به عنوان اولین چاه این پروژه می باشد که جا دارد از زحمات و همکاری های انجام شده دست اندرکاران و مسئولین ادارات ستادی و عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و ادارات ذی ربط شرکت بهره برداری آغاجاری خصوصاٌ واحدهای عملیاتی که نهایت همکاری را در راه اندازی این چاه داشته اند، قدردانی گردد.

وی خاطرنشان ساخت: چاه های زیادی از طرح نگهداشت و افزایش تولید راه اندازی شده یا در حال راه اندازی هستند که از جمله آنها چاه نرگسی 13 است که هفته گذشته راه اندازی گردید.