به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری برق حرارتی، میزان درصد تحقق تولید در ساعات پیک و شاخص نرخ خروج داخلی در دوره پیک تابستان ملاک پایش و ارزیابی نیروگاه های حرارتی بوده است. 
براساس این معیارها، از میان نیروگاه های بخاری، نیروگاه های شهید رجایی، شهید مفتح و شازند و در بین نیروگاه های گازی بزرگ، نیروگاه های جنوب اصفهان، شهید کاوه و خرم در این حوزه رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.
در بخش نیروگاه های سیکل ترکیبی نیز نیروگاه های سمنگان، گوهران و شهید رجایی  بهترین عملکرد را داشته و در بخش نیروگاههای کوچک، نیروگاههای قائن، زرند و اسلام آباد غرب به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کرده اند.       
شایان ذکر است بهره ‌برداری حداکثری از ظرفیت نیروگاه‌های برق حرارتی در جهت تولید برق مورد نیاز شبکه سراسری به ویژه در دوره اوج مصرف یکی از اهداف اصلی بخش تولید صنعت برق است  که لازمه آن حفظ پایداری و تولید مستمر واحدهای حرارتی در این دوره و جلوگیری از خروج اضطراری واحدها است.