به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی پتروشیمی نوری، در همایش شرکت های برتر ایران که هر ساله توسط سازمان مدیریت صنعتی برگزار می گردد، شرکت پتروشیمی نوری به دلیل تداوم روند افزایشی شاخص های اقتصادی و بهره وری در طول چهار سال گذشته به عنوان شرکت پیشرو کشور معرفی و علاوه بر آن مقام چهارم صادرات را در بین صد شرکت برتر ایران به خود اختصاص دهد .

بنابراین گزارش، رتبه بندی 100 شرکت بزرگ کشور، سالانه در راستای شفاف سازی فضای کسب و کار و تقدیر از بنگاه های اقتصادی رو به رشد و تاثیرگذار در اقتصاد کشور برگزار می گردد که امسال نیز شرکت ها بزرگ کشور، بر اساس شاخص های کمی تعیین شده و اطلاعات مالی حسابرسی و تایید شده سال 1400 خود در این رتبه بندی حضور داشتند.

بر اساس این رتبه بندی، شرکت پتروشیمی نوری توانسته است در سال 1400، بیشترین میزان صادرات را در بین مجتمع های پتروشیمی کشور داشته باشد و در حوزه فروش نیز رتبه 12 را در بین صد شرکت برتر ایران از آن خود نماید.

تولیدات مجتمع پتروشیمی نوری شامل انواع محصولات اصلی آروماتیکی نظیر بنزن،ارتوزایلین، پارازایلین و محصولات جانبی شامل ترکیبات سنگین و سبک، رافینیت، گاز مایع و ... می باشد که علاوه بر مصرف داخل کشور، به سایر کشورهای جهان صادر می شود.

 

IMI 100 1401 001

IMI 100 1401 002