به گزارش اکونا پرس،

وی اظهار داشت: رویکرد ترکیبی از رویکردهای نوین آموزشی محسوب می‌شود که با ترکیب ابزارهای متنوع و مختلف آموزشی، فرصت‌های آموزش و یادگیری را به کمک شیوه‌های الکترونیکی، مکاتبه‌ای و آنلاین برای همه مدیران و کارکنان بانک در سطح کشور بدون محدودیت‌های زمانی و مکانی فراهم می‌سازد.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال ۹۹ به‌عنوان «جهش تولید» و راهبردهای هفتگانه بانک که با محوریت شعار سال تنظیم گردیده است افزود: برنامه‌های آموزشی با رویکرد معرفی محصولات و خدمات جدید بانک و همچنین آشنایی با ابعاد بانکداری دیجیتال ازجمله دوره‌های مهم این مرکز در سال جاری به شمارمی آید.

میرزاخانی همچنین در این خصوص اضافه کرد: برنامه آموزشی معرفی خدمات و محصولات بانک با محوریت بند 5 راهبرد ابلاغی برای جامعه هدف کارکنان شعب و به شیوه رقابت گروهی با محوریت شعب در اردیبهشت‌ماه برگزار خواهد شد.

گفتنی است این برنامه آموزشی یک برنامه غلتان و زنجیره‌ای است که در فاز نخست پنج مورد از محصولات بانک به همکاران شعب آموزش داده خواهد شد و در فازهای بعدی فیلم‌های آموزشی سایر محصولات تولید و آموزش داده خواهد شد.

مدیر مرکز آموزش و پژوهش با اشاره به اهمیت بند 7 راهبردهای ابلاغی در نظام بانکی و بانک توسعه تعاون، تمرکز برنامه‌های آموزشی با مساعدت در فرهنگ‌سازی و توسعه دانش و مهارت کارکنان و مدیران بانک در پیاده‌سازی و اجرای بانکداری دیجیتال را از اولویت‌های اصلی سال جاری خواند و اشاره نمود که در این خصوص برنامه آموزشی آشنایی با ابعاد بانکداری دیجیتال برای همکاران ستادی طراحی و آغازشده است.