به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان، پیکارجو گفت: وصول مطالبه از سایپا از طریق سهام، تمام خواب حق بیمه نقدی را پوشش داد.

مدیر عامل بیمه آرمان اعلام کرد: در اوایل شهریور ماه از محل آورده نقدی سهامداران افزایش سرمایه می دهیم.
به عبارتی سرمایه شرکت از ۱۵۰ به ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش می یابد.