به گزارش اکونا پرس،

مجید بیگی، فرماندار و رییس کمیته اشتغال شهرستان نهبندان با اعطای لوح تقدیر به رییس شعبه بیرجند بانک پارسیان، از همکاری و تلاش های صادقانه رییس وکارکنان این شعبه در ارایه تسهیلات اشتغالزایی تقدیرکرد.
گفتنی است؛ در راسـتای اجرای برنامه ها وسـیاست های بانک پارسیان مبنی بر ارایه تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی و همچنین حمایت از اقشار محروم و آسـیب پذیر و ایجاد و توسـعه اشـتغال پایدار، همکاران شعبه بیرجند با ارائه خدمات مطلوب به این اقشار توانستند در این خصوص نقش موثری ایفا نمایند.