به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در راستای اجرای برنامه های عملیاتی بانک به منظور افزایش بهره وری و کارایی و همچنین بهینه سازی شبکه شعب برنامه عملیاتی (سال 97)، شعبه طالقانی بیرجند (کد4457) از شعب تحت پوشش مدیریت استان خراسان جنوبی در شعبه امام خمینی بیرجند ( کد4561)، شعبه میراحمد سر پل ذهاب (کد1765) از شعب تحت پوشش استان کرمانشاه در شعبه مرکزی سر پل ذهاب( کد2467 )، شعبه کنارتخته (کد4481) از شعب تحت پوشش مدیریت شعب استان فارس در شعبه خشت ( کد4418)،شعبه فاز دو پاداد (کد 4486) استان خوزستان در شعبه پاداد اهواز (کد2997) ادغام شد.