به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از اداره روابط عمومی پست بانک ایران، در این نشست روسای ادارات کل آمار و بودجه، اعتبارات، پیگیری وصول مطالبات، امور بین الملل، حسابداری و امور سهام، خزانه داری و نظام های پرداخت و بازاریابی و توسعه بازار به ترتیب مطالب و گزارش های خود را در زمینه مدیریت منابع، ضمانتنامه‌ها، مدیریت مصارف (مطالبات غیر جاری )، عملکرد ارزی شعب، مدیریت درآمدها، مدیریت نقدینگی و مدیریت خدمات الکترونیک ارائه کردند.
در ادامه جلسه پرسش و پاسخ برای رفع ابهامات و سئوالات مدیران استانی برگزار شد.
 در این نشست جلیلی‌نیا رییس هیات مدیره به تشریح روند رو به بهبود و سودآوری بانک پرداخت و در ادامه بهمنی عضو هیات مدیره نیز اقدامات صورت گرفته برای ارتقا کارایی سامانه جامع بانکی بنکو و استمرار این روند را تشریح کرد.